Kallelse till Årsstämma 2022-05-18 , kl 1800, Messingen lokal ABBA

Hej!

Här ligger årsredovisningen för 2021 samt övriga handlingar.