Uppdaterade garageregler

Garagereglerna finns att läsa under medlemmar/Parkering/Garage.