Överlåtelser/utflyttningssyn

Överlåtelser ska skickas till;

MBF Mälardalens Bostadsrättsförvaltning
Källgatan 14
722 11 Västerås

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp, vilket i 2017 års kostnadsläge är
1 120 kr. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare

MBF
mbf.se
maklarbild@mbf.se

När en medlem flyttar och en ny tar över ska en utflyttningssyn göras av föreningen. Detta för att se till att inget är gjort i lägenheten som strider mot vad man får göra som föreningen ansvarar för. Detta för att undvika att den nya medlemmen blir skadeståndsskyldig.  

Utflyttningssyn - blankett